Nordex Group kariyer sayfaları için Gizlilik Politikası

Bizi ziyaret ettiğiniz ve Nordex Grubu içindeki bir pozisyonla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Kariyer sayfalarını ve sunulan işlevleri kullanırsanız Nordex SE’nin veya çevrimiçi başvurunuzu iştiraklerimizden birine göndermeniz durumunda ilgili kuruluşun, kişisel verilerinizi işlemesi gerekli olacaktır. 
Bu nedenle, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) 13. Maddesi uyarınca aşağıdaki bilgilere dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Kontrolörün Adı ve İletişim Bilgileri
Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Almanya
Tel.: +49 – (40) – 300 30 – 1000
Faks: +49 – (40) – 300 30 – 1101
E-Posta: info@nordex-online.com


Kişisel Verilerin Kariyer Sayfalarında İşlenmesi
Erişim ve Kullanım

Kariyer sayfalarına eriştiğinizde, içeriklerin en iyi şekilde sunulması amacıyla kullanım verileri otomatik olarak toplanır. İnternet tarayıcınız bu verileri web sunucumuza iletir ve bu veriler kişisel veriler içerebilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • İstek gönderen cihazın IP adresi 
 • Sorgunun tarihi ve saati
 • Erişilen sayfa
 • Aktarılan veri miktarı
 • Bizi ziyaret ettiğiniz kaynak/referans (yönlendiren URL)
 • Kullanılan web tarayıcısının ve işletim sisteminin açıklaması ve
   

Erişim durumu (dosya aktarıldı; dosya bulunamadı).

Web sitelerimize yapılan saldırıları tanımlayabilmek, sınırlandırabilmek ve ortadan kaldırabilmek adına yukarıdaki verileri de saklamak durumundayız. Bu veriler, belirtilen amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Öncelikli meşru menfaat, web sitemizin sorunsuz işlemesini sağlamaktır.

Çerezler
Belirli işlevlerin yürütülmesini sağlamak adına kariyer sayfalarımızda çerezler kullanılır. Kullanım amacına bağlı olarak, küçük metin dosyaları oturum süresince veya sonrasında uç cihazınızda saklanır ve tarafımızca okunur. Kullandığımız çerezlerin detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
 

1. JSESSIONID

 • Alan: jobs.nordex-online.com
 • Amaç: Sunucunun kullanıcıyı tanımlayabilmesi için oturum sırasında kullanıcının cihazına yerleştirilen tek çerez. Bir kullanıcı Kariyer Sitesini her ziyaret ettiğinde bir oturum çerezi olarak oluşturulur. Geçerli oturum sona erene kadar değer güncellenmez, bu durumda tamamen yeni bir JSESSIONID tanımlama bilgisi belirlenir.
 • Saklama Süresi: Çerez, tarayıcı oturumu kapatıldığında sona erer.
   

2. Yük dengesi çerezi

 • Alan: jobs.nordex-online.com
 • Amaç: Bir kullanıcının bir örnekten diğerine sıçramasını önleyen oturum sürekliliğine yönelik çerez. Önceki bir çerez yoksa genellikle kariyer sitesine yeni giriş yapıldığında F5 tarafından düzenlenir.
 • Saklama Süresi: Çerez, tarayıcı oturumu kapatıldığında sona erer.   
   

3. rmk12

 • Alan: jobs.nordex-online.com
 • Amaç: Kullanıcının çerez politikası başlığını kabul edip etmediğini gösteren bir sayı. Çerez ayarlanmamışsa başlık gösterilecektir. Çerez ayarlanmışsa ve değeri 1 ise başlık kaldırılabilir. Bu çerez, site genelinde hangi tür çerezlerin etkinleştirildiğinden bağımsız olarak, kullanıcı oturumu boyunca etkin kalır. Kullanıcı, çerez politikasını görüntüleyerek veya başlığı kapatmayı seçerek çerez politikası başlığını kabul ettiğinde kalıcı bir çerez olarak oluşturulur.   
 • Saklama Süresi: Kalıcı çerezlerin süresi dolmaz. Oturum çerezlerinin süresi oturum sona erdiğinde dolar.

Bu kapsamda çerezler aracılığıyla bilgilerin saklanmasının veya bu tür bilgilere erişilmesinin yasal dayanağı, kişisel veriler söz konusu olduğunda GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Bunun için gerekli olan meşru menfaat, kariyer sayfalarımızda belirli teknik özellikleri belirleyebilme olasılığında yatmaktadır.

Ayrıca, tarayıcınızı istediğiniz zaman çerezlerin yerleştirilmesi hakkında sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabileceğinizi de belirtmek isteriz. Bu, çerez kullanımını sizin için şeffaf hale getirir. Ayrıca, uygun tarayıcı ayarlarını kullanarak istediğiniz zaman çerezleri silebilir ve yeni çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilirsiniz. Lütfen bu durumda web sayfalarımızın en iyi şekilde görüntülenemeyebileceğini ve bazı işlevlerin teknik nedenlerle artık kullanılamayabileceğini unutmayın.

Haritalar
Bazı alt sayfalarda, Google Ireland Limited’in “Google Maps” harita hizmetleri, etkileşimli haritaları görüntülemek ve yol tarifleri oluşturmak amacıyla sitemize gömülüdür. Örneğin, orada listelenen konumlarımıza tıklayarak haritaları kullandığınızda sizden herhangi bir veri toplanmaz. Ancak bu hizmet sitemize gömülü olduğundan, ilgili web sitelerine eriştiğinizde içerik otomatik olarak yüklenir ve yukarıda açıklanan kullanım verileriniz hizmetin yürütülmesi amacıyla sağlayıcıya iletilir. Google Ireland Limited tarafından yapılacak işlemler üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Harita hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Bunun için gerekli olan meşru menfaat, şirketlerimizin ve boş pozisyonlarımızın yerelleştirilmesi ve görselleştirilmesi yoluyla web sitelerimizin optimizasyonunda yatmaktadır.

Gömülü videolar
Web sitelerimizin bazı alt sayfalarına, Google Ireland Limited sağlayıcısının YouTube videoları gömülüdür. Bu sayfalara eriştiğinizde, içerik otomatik olarak yüklenir ve kullanım verileriniz hizmetin yürütülmesi amacıyla sağlayıcıya iletilir. Bununla birlikte, gizliliğinizi korumak için, bu videoların tümü, “genişletilmiş veri gizliliği modu” olarak adlandırılan modda gömülüdür ve böylece hiçbir çerez depolanmaz.
Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. YouTube videolarının gömülmesi şirket sunumuna hizmet eder ve web sitelerimizi optimize etmek amacıyla yapılır.

Çevrimiçi Başvuru
Kariyer sayfalarında, başvuru formunda “zorunlu” olarak işaretlenen alanlara verilerinizi girip belgelerinizi yükleyerek kayıt olduktan sonra Nordex Grubu bünyesinde ilgilendiğiniz açık pozisyona başvurma imkânına sahipsiniz. Bunu yaparken, sağladığınız bilgi ve belgeleri kullanarak genellikle aşağıdaki veri kategorileri ve türleri kaydedilir:

 • Kişisel veriler (örn. unvan, ad ve soyadı)
 • İletişim bilgileri (adres, e-posta)
 • Kalifikasyon verileri (örn. kariyer, referanslar, sertifikalar, mesleğe ilişkin bilgiler)
 • İçerik verileri (ön yazınızdaki ve öz geçmişinizdeki bilgiler)
   

Ayrıca, iş görüşmelerinden elde edilen sizinle ilgili daha fazla veri, başvuru sürecinin sonraki aşamalarında işlenebilir. Münferit durumlarda, örneğin seyahat masraflarının geri ödenmesi durumunda banka hesap bilgileri de toplanır.
Bu bilgiler yalnızca başvurunuzu sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan yönetmek, seçim sürecini düzenlemek ve boş pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek amacıyla işlenir.
Kayıtla ilgili yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının b bendidir ve başvuru formunun ve yüklediğiniz belgelerin zorunlu bilgilerin yanı sıra iş görüşmelerinin içeriğini ve ilgili durumlarda banka bilgilerinizi içerdiği ölçüde, Federal Veri Koruma Yasası’nın 26. Maddesinin 1. fıkrasının 1. bendiyle bağlantılı olarak GDPR’nin 88. Maddesinin 1. fıkrasıdır veya Almanya dışındaki şirketlerimizden birine başvurursanız, yerel düzenlemelerle bağlantılı olarak DSGVO’nun 6. Maddesinin 1. fıkrasının b bendi ve uygulanabilirse 88. Maddenin 1. fıkrasıdır.
Ayrıca, gönüllü olarak bize resim veya zorunlu olmayan bilgiler gibi ek içerik sağladıysanız yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 7. Maddesi uyarınca geri alınabilir izninizdir.
Verilerinizi elbette gizli bir şekilde işlenecektir. Tarafımızdan alınan başvurular yalnızca Nordex SE ve ilgili şirket tarafından işlenecek ve yalnızca sorumlu ofislere ve belirlenen kişilere dâhili olarak açıklanacaktır.
Bu bağlamda toplanan veriler, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmadığında ve hiçbir yasal saklama yükümlülüğü veya meşru menfaat silinmelerini engellemediği anda silinecektir.
Başvuru sürecinizin durdurulması halinde kişisel verileriniz ret mektubunun gönderilmesinden itibaren en geç üç ay içinde silinecektir. Verilerinizin başvuru prosedürünün bitiminden sonra depolanmasının temeli, olası iddialara karşı kendimizi savunabilmemize ilişkin meşru menfaatimizdir. Bu sürenin sonunda kullanıcı hesabınız da silinecektir.  
Münferit durumlarda, belirli veriler daha uzun süre saklanabilir (örn. seyahat masrafları). Saklama süresi, ticaret ve vergi hukuku kapsamındaki saklama sürelerine bağlıdır ve bu kategorilerle ilgili kişisel veriler 10 yıla kadar saklanabilir. 
Son olarak, münferit durumlarda izniniz alınmışsa verileriniz de tutulabilir.   

İş ilanı bildirimleri
Bildirim işlevine kaydolursanız sizi ilgilendiren grup bünyesindeki işler hakkında sizi elektronik olarak bilgilendirmek için adınız ve e-posta adresiniz işlenecektir.
Daha sonra işleme, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1 a bendi ve 7. Maddesi uyarınca geri alınabilir izninize dayalı olacaktır.

Veri Alıcıları
Verilerinizin alıcıları, dâhili olarak yalnızca ilgili işlemden sorumlu departmanlar ve kişiler ve ayrıca bir veri işleme sözleşmesi temelinde kariyer web sitelerinin ve ilgili süreçlerin sağlanmasında bizi destekleyen harici hizmet sağlayıcılardır. Somut terimlerle bunlar:

 • Hizmet sağlayıcı SAP Deutschland SE&Co. KG
   

Veriler, yalnızca bu gizlilik politikasının başka bir yerinde açıkça belirtilmişse üçüncü şahıslara iletilecektir.

Verilerin üçüncü ülkelere aktarılması
Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) ikamet ediyorsanız ve başvurunuzu AB veya AEA dışındaki kuruluşlarımızdan birine gönderirseniz verileriniz üçüncü bir ülkeye aktarılacaktır. Bu aktarım, GDPR’nin 49. Maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca bir sözleşme öncesi önlem olarak gereklidir.   Standart sözleşme maddelerini akdederek yeterli düzeyde veri korumasının garanti edilmesi de sağlanmaktadır.

Veri Güvenliği
Verilerinizi istenmeyen erişimden olabildiğince kapsamlı bir şekilde korumak için son teknoloji bir şifreleme yönteminin kullanımı gibi teknik ve organizasyonel önlemler tarafımızca uygulanmaktadır. Bu nedenle, verileriniz bilgisayarınızdan sunucumuza ve sunucumuzdan bilgisayarınıza İnternet üzerinden TLS şifrelemesi kullanılarak aktarılacaktır.

Veri sahibi olarak haklarınız
Veri sahibi olarak, size dair işlediğimiz kişisel verilerle ilgili bilgi alma hakkına sahipsiniz (GDPR’nin 15. Maddesi). İşlenen bilgilerin yanlış olması durumunda düzeltilmesini talep edebilirsiniz (GDPR’nin 16. Maddesi). Koşullar karşılanırsa verilerinizi sildirme (GDPR’nin 17. Maddesi) ve işlemeyi kısıtlama (GDPR’nin 18. Maddesi) ve GDPR’nin 20. maddesi uyarınca verilerinizin aktarılmasını sağlama hakkına da sahipsiniz.

Verileriniz GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrasının f bendine uygun olarak işleniyorsa meşru çıkarlarımızı korumak için özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, korumaya tabi olan ve çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden ağır basan, işlem için açık bir şekilde zorlayıcı nedenler olmadıkça veya işleme yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için kullanılmadığı sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Veri işleme izninize dayandığında, GDPR’nin 7. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkına sahip olursunuz. İzninizi geri çekmeniz, geri çekme öncesinde gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkı
Ayrıca, bir veri sahibi olarak, sizinle ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma mevzuatını ihlal ettiğini düşünmeniz halinde bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Özellikle, şikâyette bulunma hakkı, ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği Üye Devletteki bir denetim makamı karşısında kullanılabilir.

Veri koruma görevlimizin iletişim bilgileri
Veri koruma yükümlülüklerimizi yerine getirirken, veri koruma görevlimiz bize destek vermektedir; veri koruma görevlimize aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz:

Nordex Grubu Veri Koruma Görevlisi (Almanya hariç)

FIRST PRIVACY GmbH
Peter Suhren
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Web: www.first-privacy.com
Phone number: +49 421 69663280

Almanya Veri Koruma Görevlisi

datenschutz nord GmbH
Jennifer Jähn-Nguyen
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
Phone number: +49 421 6966320